3 Απριλίου 2020

Banner για το HDA Congress 2019

Εγγραφή στην GrESPEN

Η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού παρέχει στα μέλη της μια σειρά από δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην κατά το δυνατό διευκόλυνση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε θέματα Ιατρικής και Κλινικής Διατροφής.

Συγκεκριμένα, ΟΛΑ τα μέλη της GrESPEN έχουν:

Στην Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού, γίνονται δεκτά μέλη, ανεξαρτήτως φύλου και εθνικότητας.

 

Αίτηση Εγγραφής Μέλους στην Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού

σε μορφή DOC σε μορφή PDF

Αίτηση Εγγραφής στην Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού, αρχείο DOC

Αίτηση εγγραφής στην Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού, αρχείο PDF

Σημείωση: Για την έγκριση της αίτησης εγγραφής μέλους απαιτείται η επισύναψη σύντομου βιογραφικού σημειώματος


Επικοινωνία με την ΕΕΙΔ

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Διατροφής

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε ως εξής:

Κανάλια Επικοινωνίας:

Grespen.org on Facebook Grespen.org on Twitter
 
Όνομα  
Email  
Τηλέφωνο  
Θέμα  
Μήνυμα  

Λογότυπο της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Διατροφής