3 Απριλίου 2020

Banner για το HDA Congress 2019

Ιστορικό της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού

Η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (GrESPEN) αποτελεί μη κερδοσκοπικό Επιστημονικό Σωματείο. Η ίδρυση της GrESPEN προέκυψε από την ανάγκη ενσωμάτωσης και διεπιστημονικής (multidisciplinary) συνεργασιάς, σε ένα φορέα, όλων των σχετικών με την Ιατρική και Κλινική Διατροφή ειδικών επιστημόνων (Ιατρών, Διαιτολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτών κ.α.), προκειμένου να τεθούν οργανωμένα οι βάσεις για την εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα των τεκμηριωμένων οδηγιών-guidelines Κλινικής Διατροφής.

Όπως και στις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες άλλων χωρών (π.χ.  AuSPEN, SENPE, PolSPEN, αλλά και ESPEN, FELANPEASPEN), ως μέλη μπορούν να εγγραφούν επιστήμονες σχετικών με την Ιατρική-Κλινική Διατροφή και Μεταβολισμό πεδίων (Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, όπως Χειρουργοί, Παθολόγοι, Εντατικολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Γενικοί Ιατροί κ.λπ.), Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, αλλά και λοιποί επιστήμονες με σχετικό επαγγελματικό ή ερευνητικό πεδίο.

Η GrESPEN ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, στοχεύει στην ανάπτυξη διεπιστημονικής συνεργασίας, αλλά και στην προς όφελος των ασθενών και της Επιστήμης, συνεργασίας με λοιπούς επιστημονικούς φορείς και Εταιρείες.

Η GrESPEN αποτελεί το μοναδικό εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism - ESPEN)

ESPEN Logo             

Επιπλέον, η GrESPEN αποτελεί μέλος του Αδριατικού Δικτύου Κλινικής Διατροφής (Adriatic Club of Clinical Nutrition - ACCN)

 


Επικοινωνία με την ΕΕΙΔ

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Διατροφής

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε ως εξής:

Κανάλια Επικοινωνίας:

Grespen.org on Facebook Grespen.org on Twitter
 
Όνομα  
Email  
Τηλέφωνο  
Θέμα  
Μήνυμα  

Λογότυπο της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Διατροφής