3 Απριλίου 2020

Banner για το HDA Congress 2019

Επιμόρφωση ESPEN

Η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού θεωρεί υψίστης σημασίας τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση των επιστημόνων στο πεδίο της Ιατρικής και Κλινικής Διατροφής. Για το σκοπό αυτό, τόσο αυτόνομα όσο και σε άγαστη συνεργασία με Επιστημονικές Εταιρείες και λοιπούς φορείς, η GrESPEN διοργανώνει ημερίδες και άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της και επικοινωνούνται εγκαίρως στα μέλη της.

Στις σχετικές υποσελίδες μπορείτε να βρείτε:

  • σχεδόν το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος LLL στα ελληνικα,
  • πληροφορίες για την πρώτη έκδοση στα ελληνικά του αναθεωρημένου ESPEN-Bluebook 4th edition (2011) "Basics in Clinical Nutrition", καθώς και
  • ειδικές πληροφορίες για τις διαφορετικές επιστημονικές κατηγορίες των μελών της GrESPEN.
LLL Nutrition Programme ESPEN Blue Book

H GrESPEN σε συνεργασία με την ESPEN, επιθυμεί την επιμόρφωση των μελών στα ESPEN Course in Clincal Nutrition and Metabolic Care, το οποίο διεξάγεται κάθε φθινόπωρο και στο Advanced Course in Clinical Nutrition το οποίο διεξάγεται κάθε Μάιο στο Μάαστριχτ. Για το τελευταίο, οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν πως φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί και αναζητούνται εναλλακτικοί τρόποι στοχευμένης επιμόρφωσης.

Η GrESPEN μαζί με την ESPEN καλύπτει, για ως 4 μέλη της, το σύνολο του κόστους διαμονής και σχεδόν εξ ολοκλήρου το κόστος συμμετοχής σε αυτά.

Το 2014 το ESPEN Course in Clinical Nutrition and Metabolism (ECNN) θα διεξαχθεί στην Τσεχία (δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί ημερομηνίες)


Επικοινωνία με την ΕΕΙΔ

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Διατροφής

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε ως εξής:

Κανάλια Επικοινωνίας:

Grespen.org on Facebook Grespen.org on Twitter
 
Όνομα  
Email  
Τηλέφωνο  
Θέμα  
Μήνυμα  

Λογότυπο της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Διατροφής