3 Απριλίου 2020

Banner για το HDA Congress 2019

Δυσθρεψία - Malnutrition 

Η δυσθρεψία σχετίζεται, όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία και την κλινική πρακτική, με σημαντική αύξηση του κόστους για την υγεινομική περίθαλψη, και ειναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς ποσοτικά ή/και ποιοτικά διατροφικής υποστήριξης στο νοσούντα πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι δυσθρεπτικοί ασθενείς:


• εμφανίζουν αυξημένες ανάγκες ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας
• αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων και επιπλοκών (και άρα νοσηρότητας)
• αυξημένη χρήση υπηρεσιών υγείας (επανανοσηλεία, επίσκεψεις σε ιδιώτες ιατρούς)
• αυξημένη διάρκεια παραμονής (άρα και κόστους),
• μειωμένη ποιότητα ζωής, και
• αυξημένη θνησιμότητα.

 

Σύντομα θα εμπουτιστεί η σελίδα με σχετικό υλικό και χρήσιμους συνδέσμους.

 

 


Επικοινωνία με την ΕΕΙΔ

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Διατροφής

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε ως εξής:

Κανάλια Επικοινωνίας:

Grespen.org on Facebook Grespen.org on Twitter
 
Όνομα  
Email  
Τηλέφωνο  
Θέμα  
Μήνυμα  

Λογότυπο της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Διατροφής