3 Απριλίου 2020

GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής is committed to protecting your privacy and developing technology that gives you the most powerful and safe online experience. This Statement of Privacy applies to the GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής Web site and governs data collection and usage. By using the GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής website, you consent to the data practices described in this statement.

Collection of your Personal Information

GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής collects personally identifiable information, such as your e-mail address, name, home or work address or telephone number. GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής also collects anonymous demographic information, which is not unique to you, such as your ZIP code, age, gender, preferences, interests and favorites.

There is also information about your computer hardware and software that is automatically collected by GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής. This information can include: your IP address, browser type, domain names, access times and referring Web site addresses. This information is used by GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής for the operation of the service, to maintain quality of the service, and to provide general statistics regarding use of the GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής Web site.

Please keep in mind that if you directly disclose personally identifiable information or personally sensitive data through GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής public message boards, this information may be collected and used by others. Note: GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής does not read any of your private online communications.

GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής encourages you to review the privacy statements of Web sites you choose to link to from GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής so that you can understand how those Web sites collect, use and share your information. GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής is not responsible for the privacy statements or other content on Web sites outside of the GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής and GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής family of Web sites.

Use of your Personal Information

GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής collects and uses your personal information to operate the GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής Web site and deliver the services you have requested. GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής also uses your personally identifiable information to inform you of other products or services available from GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής and its affiliates. GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής may also contact you via surveys to conduct research about your opinion of current services or of potential new services that may be offered.

GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής does not sell, rent or lease its customer lists to third parties. GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής may, from time to time, contact you on behalf of external business partners about a particular offering that may be of interest to you. In those cases, your unique personally identifiable information (e-mail, name, address, telephone number) is not transferred to the third party. In addition, GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής may share data with trusted partners to help us perform statistical analysis, send you email or postal mail, provide customer support, or arrange for deliveries. All such third parties are prohibited from using your personal information except to provide these services to GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής, and they are required to maintain the confidentiality of your information.

GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής does not use or disclose sensitive personal information, such as race, religion, or political affiliations, without your explicit consent.

GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής keeps track of the Web sites and pages our customers visit within GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής, in order to determine what GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής services are the most popular. This data is used to deliver customized content and advertising within GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής to customers whose behavior indicates that they are interested in a particular subject area.

GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής Web sites will disclose your personal information, without notice, only if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to: (a) conform to the edicts of the law or comply with legal process served on GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής or the site; (b) protect and defend the rights or property of GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής; and, (c) act under exigent circumstances to protect the personal safety of users of GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής, or the public.

Use of Cookies

The GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής Web site use "cookies" to help you personalize your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a Web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you.

One of the primary purposes of cookies is to provide a convenience feature to save you time. The purpose of a cookie is to tell the Web server that you have returned to a specific page. For example, if you personalize GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής pages, or register with GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής site or services, a cookie helps GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής to recall your specific information on subsequent visits. This simplifies the process of recording your personal information, such as billing addresses, shipping addresses, and so on. When you return to the same GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής Web site, the information you previously provided can be retrieved, so you can easily use the GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής features that you customized.

You have the ability to accept or decline cookies. Most Web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. If you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the interactive features of the GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής services or Web sites you visit.

Security of your Personal Information

GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής secures your personal information from unauthorized access, use or disclosure. GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής secures the personally identifiable information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use or disclosure. When personal information (such as a credit card number) is transmitted to other Web sites, it is protected through the use of encryption, such as the Secure Socket Layer (SSL) protocol.

Changes to this Statement

GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής will occasionally update this Statement of Privacy to reflect company and customer feedback. GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής encourages you to periodically review this Statement to be informed of how GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής is protecting your information.

Contact Information

GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής welcomes your comments regarding this Statement of Privacy. If you believe that GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής has not adhered to this Statement, please contact GrESPEN | Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Διατροφής at [email protected]. We will use commercially reasonable efforts to promptly determine and remedy the problem.